Landskaber og brugskunst

   Ole-Lassen.jpg (70032 byte)

Ole Lassen

I de sidste måneder har man i galleriet kunnet se malerier af Jørgen Juul, hvor inspirationen var hentet på Færøerne og af Jennie Christensen, hvor inspirationen var hentet i Andalusien. Nu rykker vi til den yderste kant af rigsfællesskabet, idet maleren Ole Lassen på den kommende udstilling vil være repræsenteret med en række malerier, der har deres udspring i Grønland. 
Ole Lassen besøgte således i sommeren 2008 Grønland, og den storladne natur virkede som en fantastisk inspirationskilde. Det er der kommet en række naturbilleder ud af. På udstillingen vil der dog også være billeder inspireret af Ole Lassens tidligere rejser i Frankrig og Italien. En række af billederne er naturalistiske, men der vil også være abstrakte billeder, hvor det mere er områdernes farvepragt, der kommer til udtryk i billederne.

Birgit Andreasen

På udstillingen vil der desuden være malerier af Birgit Andreasen. Hun arbejder meget med landskaber, hvor hun lader stærke farver slå igennem. 
I sine billeder arbejder Birgit Andreasen desuden med formerne i en grad, så forenklingen ind imellem giver et mere abstrakt billede. I denne kombination af forenkling og stærke farver ender det ofte med, at det alene er landskabets former, der er naturtro.

Birgit-Andreasen.jpg (35847 byte)

Eva-Kjoller-Christensen2.jpg (58606 byte)

Eva Kjøller Christensen

På galleriets podier er multikunstneren Eva Kjøller Christensen repræsenteret med keramik og trækunst. Eva Kjøller Christensen går ofte på jagt i nærmiljøet for at finde materiale til sine kunstneriske udtryk. Selv udtrykker hun sig omkring tingene: ” Hvordan mon tingene havde været, hvis de ikke havde været, som de nu en gang var?” 
Ellers finder Eva Kjøller Christensen ofte inspiration gennem eventyr og mytologi.

Byen, byens rum og dens beboere

Berta-Bak.jpg (73303 byte) Dorte-Taxbol.jpg (70298 byte) Jan-Thomas.jpg (62718 byte)

Rammerne for udstillingen er ganske bred, så kunstnerne har haft mulighed for at levendegøre byens huse og forretninger, livet på caféerne og ved pølsevognene, gademusikanter, hjemløse og meget mere.
De otte malere er udvalgt blandt tidligere udstillere på galleriet, og der vil være naive billeder såvel som naturalistiske og mere abstrakte. Malerne er Berta Bak, J. Heins Madsen, Ib Meyer, Grete Rostock, Lene Skagen, Dorte Taxbøl, Jan Thomas og Lone Christensen.

Ib-Meyer.jpg (101964 byte) Lene-Skagen.jpg (71725 byte) Lone-Christensen.jpg (76169 byte)

På galleriets podier vil Tina Terese Poulsen udstille moderne glasdesign. 
Glasset er især fremstillet med henblik på at være brugskunst, så hendes fade, lysestager og lamper vil kunne anvendes i hverdagen. Mange af glasprodukterne indeholder ædelmetaller som for eksempel 24 karat guld, sølv, kobber eller messing, hvilket er medvirkende til at give glasset et særligt spil. Stilmæssigt holdet Tina Terese Poulsen sig i øvrigt til de rene enkle linjer.

Galleri Bagatel, Herstedøstervej 50 i Herstedøster Landsby har åben lørdag og søndag kl. 12-17. Udstillingen løber frem til den 15. marts 2009.

Forårsudstilling

Dorthe Christensen

Galleri Bagatel har i et par år samarbejdet med Galleri Gilberg i Fredericia og er ad den vej kommet i kontakt med maleren Dorthe Christensen, netop også fra Fredericia. Det er således første gang, at Dorthe Christensen udstiller på Sjælland.
Til udstillingen på Galleri Bagatel har Dorthe Christensen valgt billeder inspireret af Jyllands imponerende vestkyst med masser af himmel og hav. Samtidig har tiden på dagen og året samt vejrforholdene afgørende betydning for, hvordan hendes motiver former sig. 
Dorthe Christensens billeder viser havet i oprør, lysreflekser i det våde sand og samtidig også de menneskeskabte mørke bunkers, der er placeret i vandkanten. Samlet for billederne er det især stemninger, Dorthe Christensen forsøger at fastholde.

Dorthe-Christensen.jpg (36355 byte)

Doris E. Pedersen

Doris-E.jpg (60702 byte)


På udstillingen er der også en galleridebutant i form af Doris E. Pedersen. Doris E. Pedersen har som arbejdsmæssig baggrund en uddannelse som dameskrædder. Det gav mulighed for job på Danmarks Radio som kostumier, hvor der blev produceret kostumer til diverse teater-forestillinger, operetter, Melodi Grand Prix, men da også til studieværters påklædning. 
Nu er Doris E. Pedersen gået fra kostumernes tredimensionelle form til maleriets to dimensi-oner. Men det fantasifulde er fulgt med til billedverdenen.
Doris E. Pedersens billeder breder sig over et stort spekter. Der er fra det rent abstrakte til det mere figurative udtryk. Farvemæssigt breder Doris E. Pedersen sig også, men det er tydeligt, at hun har en særlig forkærlighed for den røde farve. Den er medvirkende til at give mange af hendes billeder et dramatisk udtryk.
Per V. Andreasen

Med udstillingen tager Galleri Bagatel også imod foråret. Det kommer således til udtryk ved, at Per V. Andreasen på gårdspladsen opstiller en række skulpturer i sten. I selve galleriet er Per V. Andreasen også repræsenteret på podierne. Her med stenskulpturer i mindre formater.

Per-V.-Andreasen.jpg (269698 byte)

Minimaludstilling

56 malere udstiller mindre billeder på Galleri Bagatel

Bag udstillingens overordnede titel ”Minimaludstilling” gemmer sig, at billederne på udstillin-gen maksimalt må fylde 30 x 30 cm. De må således gerne være mindre, hvilket en række malere da også benytter sig af. Således er de mindste billeder blot 3 x 3 cm. Samtidig er der også en begrænset plads til den enkelte maler, - en plads der er svarende til tre billeder i størrelsen 30 x 30 cm.

Carla-Thonsgaard.jpg (61322 byte)  Ib-Meyer-maj-09.jpg (97723 byte)   

Det er nu fjerde år, at Galleri Bagatel afvikler sin ”Minimaludstilling”. I lighed med de foregå-ende år udgør ”De Danske Naivister” en stor del af de udstillende malere. I alt udstiller 13 malere fra denne gruppe, som dækker hele landet. Selv om de kalder sig danske, er der til deres udstillinger ofte naivistiske gæsteudstillere, hvilket også er tilfældet ved denne udstil-ling. Således deltager Vladislav Stalmechov fra Hvide Rusland. 
De øvrige malere har alle på et tidligere tidspunkt udstillet i Galleri Bagatel. Nu kommer de med friske billeder til udstillingen.

Susan-Haladyn.jpg (105229 byte)  Kirsten-Bechmann.jpg (57422 byte)

Farverig udstilling

Mia Willaume.jpg (72465 byte)

Mia Willaume

Maleren Mia Willaume arbejder primært med akryl på lærred, men er ikke fremmed over for mange andre forskellige materialer som tusch, blæk, kul, oliekridt, stof og tapet. Billederne opnår derved mange forskellige udtryk, og man kan ikke rubricere Mia Willaumes billeder i en bestemt kategori.
Barnets land er en stor inspirationskilde, fortæller Mia Willaume, og deres umiddelbare skriblerier og tegninger med farver og former kan man da også genfinde i Mia Willaumes fantasifulde, delvis primitive og meget koloristiske billeder.
Supplerende fortæller Mia Willaume: ”Jeg inspireres også af ”det skæve” i livet, det humoristiske, livets og tings kontraster samt stemninger. Generelt må et billede ikke blive for pænt eller perfekt.”

Lars Stounberg

Lars Stounberg er bosiddende i Århus og har da også fået en del af sin undervisning på Aarhus Kunstakademi. Desuden har Lars Stounberg suppleret sin viden omkring akvarel-, olie- og akrylmaleriet hos kunstmaleren A. Khan-Leonhard i Schwarzwald i Sydtyskland.
Billederne fra Lars Stounberg har ofte et impressionistisk præg. Der er desuden en udstrakt farveglæde og spontanitet over hans billeder, hvor der endvidere er arbejdet meget med lys- og skyggevirkninger.

Lars-Stounberg.jpg (151991 byte)

Birte-Granlund.jpg (72008 byte)

Birte Granlund

Glaskunstneren Birte Granlund viser på udstillingen glas som brugskunst. Glasfade, glasstager til fyrfadslys og vinglas lyder enkelt. Men malingen af disse emner kræver foruden en særlig teknik også noget specielt glas. Dette glas skal kunne tåle kraftig varme, fordi maleteknikken kræver, at hvert mønster/farvekombination indbrændes for sig. Dette er i sig selv også en meget tidskrævende proces. På udstillingen vil Birte Granlund også have nogle spændende ure, hvor urkassen er fremstillet i glas. Birte Granlund anvender flere teknikker ved sit glasarbejde såsom fusing og slumpning.

I galleriets anneks udstiller malerne Isel og Eva Kjøller Christensen. Isel præsenterer sine værker under titlen ”Maskerade”. Disse værker har et abstrakt og figurativt udtryk, som beskriver følelser, oplevelser og tilstande, hvor der bruges stærke farver til understregning af det humoristiske , men også alvorlige islæt.
 
Eva Kjøller Christensen er debutant rent udstillingsmæssigt. Hun kommer med figurative malerier, der overvejende er holdt i blå og røde toner. Desuden udstiller Eva Kjøller Christensen en række relieffer.

ulla hansen.jpg (88639 byte)

Fra slagter til kunstner

Ole-H2.jpg (148823 byte)

Ole-H.jpg (70481 byte)

Ole H. Bang

Ole H. Bang er tidligere albertslunder og havde i flere år slagterforretning i Toften. Nu er slagtermesterarbejdet blevet erstattet af kunstneriske udfoldelser. 
På udstillingen kommer Ole H. Bang med såvel malerier som træskulpturer.
Træskulpturerne kan nærmest sammenlignes med totempæle. Træet er gamle bundgarnspæle, som Ole H. Bang har skaffet nær sin nuværende bopæl Reersø ved Storebælt. Disse bundgarnspæle af bøgetræ har stået mindst 10 år i saltvand og er derfor nu nærmest imprægneret, så de kan tåle at stå udenfor i al slags vejr. Bundgarnspælene hugges således til figurlignende totempæle, som males. De ubemalede dele får en gang skibslak, og ofte tilføjes de også en slags hår, som stammer fra gammelt fortøjningstov.
Ole H. Bangs malerier er farverige billeder med et vist naivt udtryk. Ofte slår Ole H. Bangs interesse for huse og arkitektur igennem i hans billeder. Det er dog mest husenes skæve vinkler, der kommer til udtryk i billederne, og som inspirationskilder nævner Ole H. Bang da også kunstnere som Gaudi og Hundertwasser. Malerierne har på sin egen måde en masse humor, som krydres med frie fantasiudtryk.

Ann Elizabeth Rasmussen

Ann Elizabeth Rasmussen kommer til udstillingen med nogle meget farverige og pågående malerier. Farven rød har en central plads i billederne, hvilket gør oplevelsen af dem meget kraftig. Ann Elizabeth Rasmussen kalder selv sin del af udstillingen for ”Nu kommer farverne”. Her har hun hentet inspiration i naturen, hvor vinteren slutter, og alting pibler frem. Og her er ikke mindst tale om det store farveskift efter vinteren. 
I processen med at male er Ann Elizabeth Rasmussen i øvrigt meget fascineret af, hvorledes underbevidsthed og bevidsthed arbejder sammen. Som hun selv siger: ”Indtryk bliver til udtryk,… eller også er det omvendt.” 

Ann E. Rasmussen.jpg (118892 byte)

Stine B. Jorgensen.jpg (60099 byte)

Stine Bauer Jørgensen

I galleriets anneks udstiller en ny ung kunstner Stine Bauer Jørgensen. Hun arbejder med abstrakte billeder, hvor farverne er stærke og indimellem nærmest skrigende. Til tider sniger der sig en eller flere figurer ind i Stine Bauer Jørgensens billeder.

Mennesker, farver og stemning

Eva-Elming.jpg (64489 byte)

Eva Elming

Eva Elmings billeder på udstillingen samler sig om mennesket. Kvindeliv, mandeliv, barneliv er centrale emner, hvad enten de er abstrakte eller mere naturalistiske. I billederne er der ofte også en politisk kant, der kan være mere eller mere synlig. Om det siger Eva Elming: ”Mine ideer om billeder og maling handler mest om at fortælle historier. Men de kan opfattes meget forskelligt, så derfor er jeg til stadighed i tvivl, hvorvidt jeg skal give mine billeder titler eller ej.”
Teknisk breder Eva Elming sig over pensel, spartel, kul, oliekridt, blæk og akrylmaling.


Inger Serup

Oprindelig er Inger Serup uddannet arkitekt, men har nu kastet sig helt og aldeles over maleriet. I arbejdet som arkitekt indgik billedkunsten som et væsentligt aspekt. ”Kunsten er ideel til at fastholde ideer og stemninger. Den kan bruges som et redskab til at formidle og fastholde essensen i et arkitektprojekt, som ellers nemt kan gå tabt undervejs i økonomiske og praktiske overvejelser,” fortæller Inger Serup.
Motiverne i Inger Serups billeder spænder fra det naive barnlige til det mere abstrakte og fantasifulde, men bindes sammen af en stor farveglæde og intensitet. Der bliver afbildet alt fra væsner på andre planeter til mennesker, bygninger og natur. ”Intet er planlagt, men billedet opstår undervejs. Faktisk maler jeg efter samme spontane metode og med samme fordybelse og intensitet, som jeg har gjort, siden jeg var barn,” fortæller Inger Serup.


Inger-Serup.jpg (95590 byte)


Mette-E.-Hansen.jpg (101436 byte)


Mette Enøe Hansen

Mette Enøe Hansen har efterhånden placeret sig som glaskunstner såvel nationalt som internationalt. Hun har således udviklet sin egen kunstmosaik teknik, hvor hun arbejder i glas på glas og så i øvrigt med alverdens andre materialer. Dette giver en meget 3-dimensionel og levende effekt.

Der er ofte et underfundigt symbolsprog i Mette Enøe Hansens billeder. Generelt arbejder hun dog meget med sammenhænge mellem begreber som frygt og fryd, gru og glæde, forandring og fornyelse, fest og farve. Om selve stilen på Mette Enøe Hansen glasmosaikker kan den bedst karakteriseres som farverig, fantasifuld, flyvende og filosoferende.

Mennesket i malerier og som skulptur

Michael Gronlund.jpg (102663 byte)

 

Michael Grønlund

Michael Grønlunds billeder rummer på samme tid mystik og menneskelighed. Man aner et ansigt, en krop, nogle gange omridset af et dyr, hvilket giver noget andet og mere, end hvis Michael Grønlund blot havde arbejdet abstrakt. Som det er, fremkommer der en dialog mellem de spontant påførte farvelag, de dynamiske og ekspressive penselspor og de motiver, der anelsesfuldt dukker frem af farvehavet. Ikke en dialog, man rationelt kan analysere sig frem til, men en dialog, man må bruge sin intuition til at forstå.
Uden at være specielt politisk, kommer han med kommentarer til forhold, der betyder noget for os alle. Forhold, der rammer på tværs af tid, køn, alder og kultur og som får hans malerier til at virke vedkommende, fordi vi kan spejle os i dem. Det er bestemt ikke alle kunstnere, der har denne dobbelthed af malerisk styrke og erkendelsesmæssig ballast, og det er uden tvivl noget af det, der gør Michael Grønlunds malerier så spændende. Man fornemmer en kunstnerisk alvor, der ikke kun ses som en række stadige maleriske eksperimenter, hvor der spartles, streges, ridses og eksperimenteres på livet løs, men også som et vedvarende forsøg på at lodde det menneskelige sinds dybder.

Hanna Christtreu

Hanna Christtreu arbejder med abstrakte værker, hvor man tydeligt kan mærke, at de er kommet til verdenen med voldsomme og energiske bevægelser. Hendes billeder er bygget op med sort på hvidt, hvor den mørke baggrund danner fundamentet for det endelige resultat. Samtidig er der i Hanna Christtreus billeder arbejdet meget med lys og skygge.
Om sine billeder fortæller Hanna Christtreu: ”Jeg eksperimenterer meget med farver og penselstrøg. Mange af mine værker har et organisk udtryk hen i det abstrakte. Dog er det figurative på vej ind med et naivistisk udtryk inspireret af mine børns tegninger.”


Hanna-Christtreu.jpg (136565 byte)


Dorrit-Worm.jpg (47475 byte)


Dorrit Worm

På podierne i galleriet udstiller keramikeren Dorrit Worm. Det er de sanselige kvaliteter, der sættes fokus på i Dorrit Worms skulpturer. Muskuløse og spændstige kroppe, der vrider sig og enten udfordrer eller distancerer sig fra beskueren. Dorrit Worm udtaler selv, at hun inspireres af menneskekroppen i bevægelse og af menneskets følelsesliv. Skulpturen bliver til i en intuitiv proces, hvor det endelige resultat ikke nødvendigvis er givet på forhånd. De sensuelle kroppe bygges op over geometriske grundformer, og således opstår en spændende kontrast imellem det organiske og det geometriske, der kommer til udtryk i skulpturen som et samspil eller som et modspil.
Skulpturerne er fremstillet i stentøj. Dorrit Worm arbejder med få unikke glasurer og har især koncentreret sig om glasurer, der minder om metal. Lysets samspil med materialet afslører således på forunderlig vis de sensuelle former.

Juleudstilling

Lørdag den 28. november 2009 kl. 14.00 har Galleri Bagatel fernisering på sin årlige juleudstilling.
På væggene vil der hænge malerier af Karin Mølgård, der har været repræsenteret på galleriets permanente maleriudstilling gennem mange år. Desværre døde Karin Mølgård i oktober, hvorfor galleriet har fundet det passende med denne større udstilling af hendes billeder.
Karin Mølgårds billeder har ofte et bibelsk tema. Man kan se hellige mænd, engle, fisk mv. Hun valgte lige så tit at klippe motiverne ud, som hun malede dem på lærredet. Afslutningsvis blev mange af hendes klip overtrukket med en kraftig rød lak. Denne lak kunne blive lagt i flere eller færre lag, så det røde farvespil fik en naturlig plads i billedet.

DSC00006.jpg (82363 byte)

DSC00007.jpg (111114 byte)

På podierne i galleriet udstiller en lang række kunsthåndværkere. Man kan derfor finde glas, keramik, malede sten, smykker, tekstil mv. Og så vil der da også være forskellige former for ”julerier”, så den forestående højtid bliver tydeligt markeret.

DSC00012.jpg (33091 byte)

DSC00010.jpg (40508 byte)
Galleri Bagatel, Herstedøstervej 50 i Herstedøster Landsby har åben lørdag og søndag kl. 12-17. Udstillingen løber frem til 3. januar 2010, der er dog lukket imellem jul og nytår.

Forside